GEDRAGSCODE
Badmintonvereniging Luck Raeck
DOEL

Binnen onze vereniging willen we dat iedereen zich op zijn gemak voelt en met plezier op zijn/haar eigen niveau de sport kan beoefenen, ongeacht leeftijd, sekse, afkomst, religie, huidskleur of andere zaken die onderdeel zijn van onze unieke identiteit.

Om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt bij deze vereniging, is deze gedragscode opgesteld. We moedigen anderen aan gepast gedrag te vertonen en steunen ze hierbij. Word je zelf op je gedrag aangesproken, neem dit dan beleefd aan en probeer kalm te blijven.ALGEMEEN
1. We hebben respect voor elkaar; voor (jeugd)leden, de trainers, teambegeleiders,
vrijwilligers, het bestuur en iedereen die op een andere manier betrokken is bij
de vereniging, ongeacht geslacht, leeftijd, culturele achtergrond of religie.
2. We respecteren leden en begeleiding van andere verenigingen.
3. We houden ons aan geldende regels in de sporthal. We houden rekening met andere
personen die zich hierin bevinden en stellen onszelf niet boven de geldende regels.
4. We gebruiken geen verbaal en/of fysiek geweld, we pesten niemand en we zoeken geen
ongewenste toenadering.
5. We gaan netjes met elkaars eigendommen en spullen in de sporthal om. We stelen of
beschadigen niet en zien er samen op toe dat eigendommen intact blijven.
6. Ook in kantines houden we ons aan de algemeen geldende regels. Dit betekent ook dat
we op een verantwoorde manier omgaan met alcohol en dat leden onder de 18 geen alcohol
drinken. We gebruiken geen drugs op de vereniging.
7. We spreken elkaar aan op wangedrag. Indien nodig legt het bestuur sancties op.
8. Ook online houden we ons aan deze regels en gebruikelijke omgangsvormen.


BETROKKENEN

Naast deze algemene regels geldt voor elke groep die betrokken is bij de sport een aantal specifieke aandachtspunten.

Spelers

• Zet jezelf volledig in, maar doe mee voor je eigen plezier en voldoening.
• Wees beleefd, eerlijk en sportief. Respecteer de trainer(s), je medesporters en andere betrokkenen.
• Onsportiviteit van de tegenstander(s) is geen reden om zelf ook onsportief te zijn.
• De scheidsrechter beslist zo goed mogelijk en heeft altijd gelijk.

Ouders/verzorgers en toeschouwers

• Hinder de sporters en betrokkenen niet bij het badmintonnen.
• Moedig kinderen aan deel te nemen en plezier te hebben.
• Spreek de kinderen aan bij (verbaal) wangedrag.
• Focus op de inzet van alle spelers in plaats van op het winnen of verliezen.
• Waardeer de moeite van andere betrokkenen en draag zelf uw steentje bij.

Trainers en teambegeleiders

• Plaats de veiligheid en het welzijn van de sporters bovenaan. Het plezier in de sport staat voorop.
• Help alle leden hun potentieel te bereiken. Respecteer het talent, ontwikkelingsniveau en doelen van elk persoon. Complimenteer en moedig aan met positieve en opbouwende feedback.
• Fysiek contact met een sporter is zelden passend. De trainer komt niet in de kleedkamers van de jeugd of van de andere sekse.
• Wees je bewust van de bestaande gezagsverhouding, misbruik die niet en voorkom dat je goede bedoelingen in een kwaad daglicht (kunnen) worden gesteld.
• Trainers en jeugdbegeleiders overleggen een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Bestuur en commissieleden

• Gedraag je integer en handel in het belang van alle verenigingsleden.
• Wees aanspreekbaar over de vereniging. Kaderleden zijn vertegenwoordigers van de vereniging, zowel intern als extern.
• Handel betrouwbaar en realiseer je dat het verenigingsgeld van alle leden is. Ga er bewust en verstandig mee om.
• Weet: verenigingswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Download de gedragscode hier